Kuršių pilkapiai

Spausdinti
Kuršių pilkapiai dar vadinami „Kačmilžiais“ arba „Milžinkapiais“.Tai  II – III mūsų eros amžiaus žmonių laidojimo vietos. Visi mirusieji laidoti nedeginti. Apie tai byloja aptiktos nežymios mirusiųjų griaučių liekanos bei neapdegusios įkapės. Kapo duobės apdėtos akmenų vainikais, ant viršaus supilti žemių, smėlio kauburiai. Archeologinių kasinėjimų metu aptikta kaklo, krūtinės ir rankų papuošalų. Tai senajam geležies amžiui būdingos žalvarinės apyrankės, antkaklės, segės, geležiniai ir žalvariniai smeigtukai. Sidabrinė labai profiliuota segė, atkeliavusi iš romėniškų Padunojės provincijų, kalba apie tuometinius prekybinius ryšius tarp tautų.

Vyrų kapuose rasta ginklų (geležinių ietigalių, kirvių). Pilkapiai daug kartų nusiaubti lobių ieškotojų. Pilkapių radiniai saugomi Kauno Vytauto Didžiojo Karo muziejaus Archeologijos skyriuje bei Kelmės krašto muziejuje.