Gauštvinio ežeras

Spausdinti
Čia pat šiaurėje vinguriuoja neplatus ir seklus Gauštvinio ežeras. Apie 3 km išsirangė jis Užpelkių botaninio-zoologinio draustinio miškuose. Ežeras lėkštais krantais užimantis 128 ha plotą. Nors Gauštvinio ežeras yra didelis, bet negilus. Giliausia ežero vieta yra vos 3,8 metro, vidutinis gylis 2,4 metro. Dugnas lėkštas, lygus, bet uždumblėjęs. Į ežerą įteka Šimšos, Spangupio, Rūdupio, Supynės upeliai, o išteka Gryžuvos upė, kuri nuvinguriuoja iki Dubysos. Senieji vietiniai gyventojai mena, kad prieškario nepriklausomybės metais, atlikti dideli žemės nusausinimo darbai: keli tūkstančiai hektarų Tyrulių ir Šimšės pelkių nusausinta.
Šiam reikalui Gryžuvos ir Šimšos upelių vagos buvo pagilintos ir ištiesintos. Taip Gauštvinio ežero vandens lygis buvo pažemintas 2 metrais. Ežero pakrantės apaugusios vešlia augmenija. Ypač plati jos juosta yra pietiniame ežero gale, čia driekiasi apie 100 metrų nendrynų. Ežere ir ežero nendrynuose gyvena didieji baubliai, kelios poros ausuotųjų kragų, peri gulbės, didžiosios antys, nendrinės lingės, pakrantėse peri krantiniai tilvikai, upinės žuvėdros. Nendrynuose ir krūmynuose gausu ežerinių nendrinukių, nendrinių startų, didžiųjų krakšlių. Paukščių traukimo metu lankosi pilkieji garniai, kuoduotosios antys, cyplės ir kt. 

Atrodytų ežeras kaip ežeras, bet jo seklumose bastosi raibieji “klumpiniai” ešeriai, vandens paviršiuje nugaras šildosi lydekos, giliau dugnu šniukštinėja karšiai ir riebūs lynai.